INSCRIPCIONES TEMPORADA 2016-2017

          WWW.CBSANJOSEDELAGUIA.COM                                                                
Dr. Corbal, 25 – 36207 VIGO
Teléfono: 610064283  cbsanjosedelaguia@hotmail.com
                  663507019   franjgarrido@hotmail.com
 
 

 
v  Plazo de entrega: ata o 22 de xuño do 2016 no club ou portería do colexio San José de la Guía.
v  Documentación a entregar coa inscripción: foto, fotocopia dni ou libro de familia.
v  Métodos de pago: nas oficinas do club ou por ingreso en Abanca(nº de conta: ES65-2080-5052-18-3040024276 (“importante”:indicando nome, apelidos do xogador e actividade que realiza).
v  No momento de facer o primeiro pago abonarase:
o    Dúas cuotas (ver importe no dorso desta folla)
o    Cuota de socio dun membro da familia: seis euros.
o    Equipaxe do xogador serigrafiado: 30 euros.
 

 

 

¡! Animamos a todos a disfrutar e participar do espíritu deportivo e de club do C.B. San José!!:
 
Ø  O deporte como axuda a formación e educación de valores como respeto, cooperación, amizade, sacrificio, disciplina e compromiso.
Ø  Trato cercano, a familia como factor decisivo na formación dos xogador@s.
Ø  O club compóñese dos deportes: baloncesto e fútbol sala.
Ø  Colexios colaboradores: San José de la Guía, Niño Jesús de Praga e Los Sauces.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DATOS DO XOGADOR
 
 

DEPORTE QUE DEXEXA PRACTICAR

 

NOME E APELIDOS DO XOGADOR

 

DATA DE NACEMENTO E DNI

 

TELÉFONOS DE CONTACTO

 

DATOS MÉDICOS RELEVANTES
Cardiovasculares, musculares,respiratorios, alergias, enfermidades, outros indicar

 

 

 
Eu, D. …………………..………………………………………………………..., con DNI:…………………………... pai,nai ou titor legal do xogador: ………………………………………………………., autorizo o Club de baloncesto San José de la Guía para o uso, ou reproducción das secuencias filmadas en vídeo, fotografías, ou grabacións de voz recollidas durante a tempada 2016-2017.
Entendo que o uso da imaxen, ou da voz, será principalmente para fins de ensinanza, ou promoción do Club, en cualquer medio audiovisual posible.
Asemade, autorizo a inclusión do meu teléfono/s (os indicados na inscripción), para realizar un listado/grupo de wassap que será entregado a todo-los  país,nais,titores legais dun mesmo equipo para favorece-la comunicación entre eles.
 

Asinado Pai, Nai ou Titor legal:                         

 

 

 
 
                                                  
                                   
 
 

 

EQUIPO

DATA DE NACEMENTO

DÍAS DE ENTRENAMENTO

HORARIO

DATA INICIO TEMPADA

PRECIO
ALUMNOS+ ANTIGUOS SAN JOSÉ

PRECIO
NO ALUMNOS

ESCOLAS BALONCESTO

2011-2010-2009

MÉRCORES
VENRES

16:30
a
17:30

05/10/2016

140 € un recibo  
70 € dos recibos
18 € x 8 meses

156 € un recibo 
80 € dos recibos
20 € x 8 meses

BENXAMÍN

2008-2007

MARTES
XOVES

17:30
a
19:00

01/09/2016

176 € un recibo 
88 € dos recibos
18 € x 10 meses

196 € un recibo 
100€ dos recibos
20 € x 10 meses

ALEVÍN

2006-2005

LUNS
MÉRCORES

17:30
a
19:00

01/09/2016

176 € un recibo 
88 € dos recibos
18 € x 10 meses

196 € un recibo 
100€ dos recibos
20 € x 10 meses

INFANTIL
FEMENINO

2004-2003

LUNS
MÉRCORES

19:00
a
20:30

01/09/2016

176 € un recibo 
88 € dos recibos
18 € x 10 meses

196 € un recibo 
100€ dos recibos
20 € x 10 meses.

INFANTIL
MASCULINO

2004-2003

MARTES
XOVES

19:00
a
20:30

01/09/2016

176 € un recibo 
88 € dos recibos
18 € x 10 meses

196 € un recibo 
100€ dos recibos
20 € x 10 meses

CADETE MASCULINO

2002-2001

MARTES
XOVES

20:00
a
21:30

01/09/2016

216 € un recibo 
108 € dos recibos
22 € x 10 meses

236 € un recibo 
120€ dos recibos
24 € x 10 meses

JUNIOR
MASCULINO

2000-1999

EN LOS COLEGIOS SAUCES Y SAN JOSE

 

01/09/2016

256 € un recibo 
128€ dos recibos
26 € x 10 meses

276 € un recibo 
140€ dos recibos
28 € x 10 meses

FUTBOL SALA ESCOLAS
 

2012-2011

MARTES
XOVES
 
MARTES
 
 
 
 
 
 
XOVES
INSTITUTO DE TEIS
 

16:15
a
17:30
 

01/09/2016

140 € un recibo 
70 € dos recibos
18 € x 8 meses
 
176 € un recibo 
88 € dos recibos
18 € x 10 meses
 
176 € un recibo 
88 € dos recibos
18 € x 10 meses
 
176 € un recibo 
88 € dos recibos
18 € x 10 meses

156 € un recibo 
80 € dos recibos
20 € x 8 meses
 
196 € un recibo 
100€ dos recibos
20 € x 10 meses
 
196 € un recibo 
100€ dos recibos
20 € x 10 meses
 
196 € un recibo 
100€ dos recibos
20 € x 10 meses

FUTBOL SALA PREBENXAMIN

 
2010-2009
 

FUTBOL SALA BENXAMÍN
 

2008-2007

FUTBOL SALA ALEVÍN INFANTIL
 

2006-2005

 
 

 
 
Data de recepción da ficha: ………………………………
(a cubrir pola secretaría do clube)